Zalecane ustawienia klienta IMAP

Poszczególne klienty IMAP1 różnią się między sobą, a ustawienia swojego klienta poczty możesz skonfigurować w sposób najlepiej odpowiadający własnym potrzebom. Jednak aby klient współpracował optymalnie z Gmailem, zalecamy użycie konkretnych ustawień. Aby zapoznać się z zalecaną przez nas konfiguracją, kliknij swojego klienta na poniższej liście.

Thunderbird

Z menu Narzędzia wybierz opcję Konfiguracja kont, a następnie zaznacz swój adres Gmaila.

1. Na karcie Konfiguracja serwera:

Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości > zaznaczone
Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co 10 minut > zaznaczone
Wiadomość usunięta lokalnie > Zostanie oznaczona jako usunięta
Przy wyjściu z programu porządkuj folder Odebrane > NIE zaznaczaj
Przy wyjściu z programu opróżnij Kosz > NIE zaznaczaj

2. Na karcie Kopie i foldery w sekcji Wysyłając wiadomości automatycznie:

Umieszczaj ich kopię w > NIE zaznaczaj

3. Na karcie Kopie i foldery w sekcji Szkice i szablony:

Szkice wiadomości przechowuj w > Inne
Inne > [Twój adres Gmaila] > [Gmail] > Szkice

4. Na karcie Niechciana poczta:

Włącz filtr niechcianej poczty dla tego konta > NIE zaznaczaj

5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać i zamknąć ustawienia konta.

Apple Mail

W menu Mail (Poczta) kliknij opcję Preferences (Preferencje) > Accounts (Konta) > Mailbox Behaviors (Zachowanie skrzynki pocztowej).

Drafts (Wersje robocze):
Store draft messages on the server (Przechowuj wersje robocze wiadomości na serwerze) > NIE zaznaczaj

Sent (Wysłane):
Store sent messages on the server (Przechowuj wysłane wiadomości na serwerze) > NIE zaznaczaj

Junk (Wiadomości-śmieci):
Store junk messages on the server (Przechowuj wiadomości-śmieci na serwerze) > zaznaczone
Delete junk messages when (Usuń wiadomości-śmieci, gdy) > Never (Nigdy)

Trash (Kosz):
Move deleted messages to the Trash mailbox (Przenieś usunięte wiadomości do folderu Kosz) > NIE zaznaczaj
Store deleted messages on the server (Przechowuj usunięte wiadomości na serwerze) > NIE zaznaczaj

 

Outlook 2003

W oknie ustawień Opcje e-mail, które jest dostępne po kliknięciu odpowiadającego mu przycisku na karcie Narzędzia > Opcje > Preferencje:

Zapisz kopie wiadomości w folderze ,,Elementy wysłane” > NIE zaznaczaj

 

Poniżej przedstawiliśmy nasze ogólne zalecenia.

Wysyłanie:

  • NIE ZAPISUJ wysyłanych wiadomości na serwerze. Jeśli klient wysyła pocztę za pośrednictwem serwera SMTP2 Gmaila, wysyłane wiadomości są automatycznie kopiowane do folderu [Gmail]/Wysłane.
  • ZAPISUJ wersje robocze wiadomości na serwerze. Jeśli chcesz, aby wersje robocze wiadomości tworzone w kliencie poczty były poprawnie synchronizowane z interfejsem internetowym Gmaila, skonfiguruj klienta do zapisywania wersji roboczych w folderze[Gmail]/Wersje robocze.

Usuwanie:

  • NIE ZAPISUJ usuwanych wiadomości na serwerze. Z wiadomości usuwanych z folderu IMAP (oprócz tych z folderu [Gmail]/Spam lub [Gmail]/Kosz) jest tylko usuwana ta etykieta i nadal są one dostępne w folderze Wszystkie. Dlatego klient nie musi przechowywać dodatkowej kopii usuniętej wiadomości.
  • NIE ZAPISUJ usuniętych wiadomości w swoim folderze [Gmail]/Kosz, ponieważ spowoduje to usunięcie wiadomości ze wszystkich folderów.
  • NIE ZAPISUJ usuniętych wiadomości w swoim folderze [Gmail]/Wszystkie, ponieważ niektóre klienty będą próbować opróżnić ten folder. Te próby zostaną ostatecznie zakończone niepowodzeniem. Może to być przyczyną opóźnień w dostępie do poczty oraz nadmiernego zużywania baterii urządzenia przenośnego.

Wiadomości-śmieci oraz spam:

  • NIE WŁĄCZAJ filtrów wiadomości-śmieci Twojego klienta. Filtry spamu Gmaila działają również w przypadku Twojego klienta IMAP. Zalecamy więc wyłączenie wszelkich dodatkowych filtrów spamu lub wiadomości-śmieci w tym kliencie. Filtr Twojego klienta będzie podejmować próby pobrania i zaklasyfikowania wszystkich Twoich istniejących wiadomości. Może to spowalniać działanie klienta do momentu zakończenia tego procesu.