Użytkownicy programów pocztowych po przeniesieniu konta powinni skonfigurować nowe serwery. Zdecydowanie polecamy dostęp z użyciem protokołu IMAP.

Serwer POP3: pop.gmail.com
port 995 z SSL

Serwer IMAP: imap.gmail.com
port 993 z SSL

Serwer SMTP: smtp.gmail.com
port 587 z TLS lub port 465 z SSL

W każdym przypadku prosimy logować się z użyciem pełnego adresu e-mail i hasła ustawionego w serwisie Wybierz Pocztę.

Więcej informacji o konfiguracji połączenia IMAP