Kalendarz

Łatwe planowanie spotkań w terminach dogodnych dla każdego, przypomnienia o spotkaniach i udostępnianie kalendarzy.

Zawsze na czas i zgodnie z harmonogramem

Uporządkuj swój dzień dzięki Kalendarzowi i ustaw przypomnienia o wydarzeniach na telefonie lub w skrzynce odbiorczej. Dołączaj pliki i dokumenty do wydarzeń, aby mieć gotowe materiały na spotkania.

Uzgadnianie terminów dogodnych dla każdego

Udostępnianie kalendarza ułatwia znajdowanie wolnych terminów na spotkania ze współpracownikami. Inteligentna funkcja planowania sugeruje spotkania w terminach, które pasują wszystkim.

Publikowanie swojego kalendarza w internecie

Utwórz kalendarz z wydarzeniami i umieść go w swojej witrynie lub ustaw dostępne terminy spotkań, aby klienci sami mogli wybrać te, które im najbardziej pasują.

Więcej informacji