Jak założyć pocztę pracowniczą

Google Apps for Education jest dostępne również dla pracowników UW.

Na przykładzie użytkownika Adam Abecki (a.abecki):

Adam Abecki posiada konto pocztowe “a.abecki@uw.edu.pl” (z hasłem do Zimbry)
Adam Abecki posiada konto “a.abecki” w serwisie “http://google.uw.edu.pl” (z hasłem do Googla)
Adam Abecki w ustawieniach Zimbry ustawia opcję “Właściwości – Poczta – Prześlij kopię poczty do” na wartość “a.abecki@gm.uw.edu.pl” i zaznacza “Nie zachowuj kopii lokalnych wiadomości”
I już. Po zalogowaniu na http://google.uw.edu.pl Adam widzi swoje dokumenty, swoją skrzynkę pocztową do której trafiają maila wysyłane na jego adres, itp. Jeśli chce zmienić hasło Googla – zmienia je na google.uw.edu.pl. Jeśli chce zmienić hasło Zimbry – zmienia je na poczta.uw.edu.pl. Jeśli kiedyś zechce zrezygnować z Googla i zostać tylko na Zimbrze (lub przekierować pocztę na inną skrzynkę) – zmienia wpis w Zimbrze w opcji “Prześlij kopię poczty do”.

Jeśli Adam nie ma kont jak wyżej, to aby uzyskać:

konto na Zimbrze (@uw.edu.pl)
użytkownicy mogą założyć konto indywidualnie wg. procedury standardowej (http://portal.uw.edu.pl/web/poczta/zakladanie-kont)
w razie problemów kontakt z Helpdeskiem (helpdesk@uw.edu.pl)
konto na Googlu (http://google.uw.edu.pl)
użytkownicy mogą założyć konto indywidualnie poprzez kontakt z Helpdeskiem (helpdesk@uw.edu.pl) przekazując adres pocztowy @uw.edu.pl; login do Googla będzie taki jak login do Zimbry, czyli to co przed @uw.edu.pl
jeśli jednostka chce założyć konta na Googlu “hurtowo”, to przekazuje listę adresów pocztowych z domeny @uw.edu.pl do administratorów poczty  (dsk-admin@adm.uw.edu.pl); użytkownicy o założeniu kont i pierwszym haśle będą powiadomieni mailem, zmianę hasła na Googlu użytkownicy robią samodzielnie, ustawienie na Zimbrze przekierowania poczty na skrzynkę Googla też robią samodzielnie