Instrukcja przeniesienia kontaktów z poczty Zimbra na Gmail

 1. Zaloguj się w poczcie “Zimbra” i wejdź w zakładkę “Właściwości”
  1
 2. W panelu z lewej strony wybierz: “Importuj lub eksportuj”
  2
 3. Wybierz opcję: “Kontakty”
  3
 4. Z listy rozwijanej wybierz: “Kontakty programu Outlook 2003”
  4
 5. Wybierz źródło kontaktów
  5
 6. Wybierz z listy książkę adresową którą chcesz przenieść (najczęściej będzie to “Kontakty”)
  6
 7. Aby wyeksportować wybraną książkę adresową wciśnij: “Eksportuj”7
 8. Wejdź na stronę poczty Gmail i z menu po lewej stronie wybierz: “Kontakty”
  g1
 9. Wciśnij “Więcej” a następnie wybierz “Importuj…”
  g2
 10. Wciśnij “Wybierz plik”
  g3
 11. Wybierz plik wyeksportowany z poczty Zimbra (plik powinien nazywać się Contacts.csv)g4
 12. Po wybraniu pliku, wciśnij “Importuj”
  g5