Migracja poczty oznacza przeniesienie swojego konta z serwerów obsługiwanych przez system Zimbra na nową usługę działającą w oparciu o pocztę Google – GMail.

Migracji można dokonać samodzielnie pod adresem https://migracja.google.uw.edu.pl/

Czas trwania migracji uzależniony jest od tego czy i jak dużo maili trzeba przenieść z jednego systemu do drugiego. Zwykle czas migracji na przekracza 48 godzin.

W celu zlecenia migracji należy podać:

nazwę użytkownika (dla adresu jan.kowalski@uw.edu.pl nazwa użytkownika to jan.kowalski)
hasło do konta (dotychczasowe hasło do systemu pocztowego Zimbra)
Imię
Nazwisko
Po wybraniu tak w punkcie „czy przenosić zawartość skrzynki pocztowej?” migrator po założeniu konta rozpocznie przenoszenie maili do nowego systemu.

UWAGA: Od momentu założenia konta w usługach pocztowych Google cała poczta będzie trafiała tylko i wyłącznie na nowe konto.

UWAGA: Kontakty z systemu Zimbra NIE są migrowane automatycznie. Proszę zapoznać się z instrukcją przeniesienia kontaktów aby wykonać operację ręcznie.

UWAGA: Poczta Google obsługuje załączniki do 25MB. Załączniki powyżej 25MB nie zostaną zmigrowane. W przyszłości udostępnimy możliwość pobrania całego archiwum z systemu Zimbra.

Po wypełnieniu formularza i odczekaniu 15 min. można zalogować się do nowej poczty na stronie https://gmail.com. Jako login należy podać swój adres e-mail oraz hasło takie samo jakie było w systemie Zimbra.

Dostęp do starej poczty zostanie w chwili założenia nowego konta zablokowany, dlatego zalecamy zlecenie migracji w momencie w którym dostęp do archiwalnych maili nie będzie Państwu chwilowo (na czas migracji) potrzebny.

Nie można przerwać procesu migracji.

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt z Helpdeskiem poczty pod adres helpdesk@uw.edu.pl