Wykonaj te kroki, aby skonfigurować Google Sync na iPhonie, iPadzie lub iPodzie Touch.

Wymagania i tworzenie kopii zapasowej danych

  1. 1. Google Sync jest obsługiwany tylko w Apple iOS 3.0 i jego nowszych wersjach. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji, zaktualizuj iOS przed skonfigurowaniem Google Sync.
  2. Sprawdź, czy w ustawieniach plików cookie w Safari została wybrana opcja „Odwiedzane” lub „Zawsze”. W przypadku ustawienia „Nigdy” najprawdopodobniej otrzymasz prośbę o wpisanie tekstu z obrazu CAPTCHA.
  3. Przeprowadź synchronizację z iTunes, aby utworzyć na komputerze kopię zapasową kontaktów i kalendarzy z urządzenia z iOS. Więcej informacji.
  4. Jeśli Twoja firma, szkoła lub organizacja korzysta z Google Apps, administrator musi włączyć Google Sync, zanim będzie można go używać. Kiedy skonfigurujesz Google Sync, administrator może też uzyskać dodatkowe możliwości zarządzania urządzeniem (takie jak zdalne czyszczenie pamięci lub określanie wymagań hasła). Skontaktuj się z administratorem, by dowiedzieć się więcej.

Pierwsze kroki

1. Otwórz aplikację Ustawienia na ekranie głównym urządzenia.
2. Otwórz Poczta, kontakty, inne.
3. Naciśnij Dodaj konto.
4. Wybierz Microsoft Exchange. W iOS 4.0+ można używać wielu kont Exchange. Jeśli Twoje urządzenie nie pozwala na dodanie drugiego konta, możesz użyć IMAP do synchronizowania Gmaila,CalDAV do synchronizowania Kalendarza Google oraz CardDAV do synchronizowania kontaktów.

settings for mail, calendar, contacts on iphone add mail, calendar, and contacts account on iphone add Exchange account

Wpisywanie informacji o koncie

5. W polu E-mail podaj pełny adres e-mail konta Google. Jeśli używasz adresu zakończonego ciągiem @googlemail.com, po przejściu do kolejnego kroku możesz zobaczyć ostrzeżenie „Nie można zweryfikować certyfikatu”.

Jeśli jesteś użytkownikiem iOS 6, kliknij tutaj i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji:

6. Zostaw puste pole Domena.
7. W polu Nazwa użytkownika wpisz pełny adres e-mail swojego konta Google.
8. W polu Hasło podaj hasło do swojego konta Google.

Uwagi na temat haseł

9. Naciśnij Dalej w górnej części ekranu.
9a. Wybierz Cancel (Anuluj), jeśli pojawi się okno dialogowe Unable to Verify Certificate (Nie można zweryfikować certyfikatu).
10. Gdy pojawi się nowe pole Serwer, wpisz w nim m.google.com.

11. Jeszcze raz naciśnij Dalej w górnej części ekranu.

add exchange server enter Exchange server for Gmail

Konfigurowanie funkcji „Wyślij pocztę jako”

Włącz funkcję „Wyślij pocztę jako”

Usuwanie e-maili

Włącz „Usuwaj e-maile do kosza” na urządzeniu

Włączanie poczty, kalendarza i kontaktów

12. Wybierz usługi Google (pocztę, kalendarz i kontakty), które chcesz synchronizować. Aby odbierać na swoim urządzeniu wezwania na spotkanie i odpowiadać na nie, musisz mieć włączoną zarówno Pocztę, jak i Kalendarz, a w ustawieniach Kalendarza Google musisz mieć włączone Nowe wydarzenia.

Aby włączyć „Nowe wydarzenia”, zaloguj się w Kalendarzu Google przy użyciu przeglądarki na telefonie lub komputerze. Otwórz Ustawienia kalendarza > Kalendarze. Kliknij Powiadomienia dla kalendarza, który chcesz synchronizować. W sekcji E-mail zaznacz „Nowe wydarzenia” (oraz inne ustawienia zaproszeń, które chcesz włączyć, na przykład zmienione lub odwołane wydarzenia i odpowiedzi na wydarzenia), a następnie kliknij Zapisz.

13. Istnieją trzy sposoby synchronizowania kontaktów. Możesz zachować kontakty z urządzenia i synchronizować tylko grupę Moje kontakty, możesz synchronizować tylko Kontakty Google i usuwać kontakty z urządzenia lub możesz połączyć kontakty przez iTunes i synchronizować tylko kontakty przesyłane z telefonu.

13a. Jeśli chcesz zachować istniejące kontakty na urządzeniu, po pojawieniu się pytania wybierzZachowaj na moim iPhonie (iPadzie lub iPodzie touch). Umożliwi to też synchronizowanie urządzenia z komputerem przez iTunes. Zachowanie istniejących kontaktów oznacza, że synchronizowana będzie zawartość grupy Moje kontakty.

13b. Jeśli przechowujesz wszystkie swoje kontakty w Google i chcesz rozpocząć synchronizowanie ich na urządzenie bez zachowywania kontaktów na telefonie, kliknij Usuń istniejące kontakty. Jeśli na telefonie nie ma żadnych kontaktów, synchronizowana będzie zawartość grupy Wszystkie kontakty.

13c. Jeśli przechowujesz wszystkie kontakty na swoim urządzeniu i chcesz zaimportować je do Google, możesz zsynchronizować Kontakty Google z iTunes. Wszystkie kontakty i kalendarze synchronizowane z iTunes zostaną umieszczone na Twoim iPhonie w grupach Kontakty oraz Kalendarze. iOS nie pozwala obecnie na przenoszenie kontaktów i wydarzeń kalendarza bezpośrednio z grup na iPhonie do grup Google Sync.

Sync mail, calendar, and contacts

Usługa Google Sync została skonfigurowana. Jeśli na urządzeniu została włączona funkcja Push, synchronizacja rozpocznie się automatycznie. Możesz też otworzyć aplikacje Mail (Poczta), Calendar (Kalendarz) lub Contacts (Kontakty) i poczekać kilka sekund na rozpoczęcie synchronizacji.