Korzystanie z przeglądarki komórkowej na dowolnym smartfonie

Korzystając z przeglądarki komórkowej na dowolnym smartfonie, możesz uzyskiwać dostęp do Gmaila, Kalendarza, Dokumentów Google i wielu innych aplikacji Google Apps. Sposób korzystania w zasadzie nie różni się od tego w przeglądarce na komputerze.

  1. Otwórz przeglądarkę na telefonie i wejdź na m.google.com.
  2. Dotknij wybranej aplikacji, aby otworzyć ekran uruchamiania. Uruchom aplikację i w razie potrzeby zaloguj się na konto Google Apps, wpisując swój adres e-mail i hasło.

Wskazówka: aplikację zazwyczaj możesz wyświetlić także bezpośrednio, np. wchodząc na m.google.com/mailm.google.com/talk czy gmail.com.